Wellness

Naše zařízení bylo vybudováno v roce 2009 stavební firmou p. Strýčka, za účelem poskytování regeneračních, rekondičních a relaxačních služeb, a to buď izolovaně, nebo ve vhodných kombinacích tak, aby výsledkem byl maximální léčebný a odpočinkový efekt.

Vzniklo rekonstrukcí a modernizací suterénních prostor rodinného domku. Nejdete zde recepci s možností úschovy cenných předmětů, občerstvením a prodejem doplňkového zboží, čekárnu v příjemném prostředí zimní zahrady, kde budou v zimních měsících pořádány tématické večery, sociální zázemí (WC, sprcha, šatna), prostor pro masérské a příbuzné služby, saunu s vlastním ochlazovacím prostorem, vhodnou i pro saunování dětí, solnou jeskyni s dětským koutkem. V letních měsících lze k případnému čekání využít i stinné zahradní pergoly, vybudované v upravené zahradě, v blízkosti jezírek a vodopádu. Do zařízení můžete vstoupit buď bezbariérových vchodem z ulice Na Výsluní nebo po schodišti z ulice Ke Křížku. V obou místech je možné parkovat osobní vozy.

Celé studio je vystavěno moderním způsobem a splňuje potřebné standardy pro tuto oblast podnikání. Interiér i vybavení odpovídá normám a požadavkům kontrolních institucí a orgánů státní správy, veškeré notifikace, atesty, protokoly a certifikáty jsou k nahlédnutí v recepci.

Zařízení provozuje PhDr. Gabriela Strýčková, Ph.D., absolventka studijních oborů rehabilitační pracovník, fyzioterapie a fyzioterapie interních civilizačních chorob, kinantropologie, biomedicína a dalších příbuzných kurzů, školení apod., jak uvádí odborný profil.

V našem zařízení se snažíme o individuální přístup ke každému klientovi, preferujeme především přírodní způsoby léčby, bezlékové a bezpřístrojové procedury, které byly využívány již v dobách dávno minulých a jejichž účinky jsou prověřené staletími. Neodmítáme však ani zajímavé trendy a novinky z oboru, které pak mohou velmi zajímavě doplnit zaběhlou a standardní terapii a zvýšit případně i její účinek.

Nakonec přijďte se k nám podívat, přesvědčit se na vlastní oči a tzv. na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to u nás:


Na Výsluní 231
251 66 – Mirošovice u Říčan

Vjezd hlavní bránou, vstup z ulice Na Výsluní, recepce, zimní zahrada a prostory provozovny určené pro masérské, rekondiční a regenerační procedury jsou uzpůsobeny pro bezbariérový přístup tělesně postižených spoluobčanů.


Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašeho okolí? Doporučte nás!

OTEVÍRACÍ DOBA
Od 1. 10. 2011 pouze pro privátní účely!

POZOR ČTĚTE

BEAUTY – SPA – WELLNESS STUDIO 4R
rozšiřuje od září 2010 své služby o:

 • zábavu pro školou povinné děti ve formě volno-časových kroužků různého charakteru – kompletní složku včetně archivu a fotogalerie naleznete ZDE,
 • jednorázové akce pro volný čas pro celou rodinu – připravujeme,
 • výlety za hranice obce Mirošovice – připravujeme,
 • Nové:   
  denní letní tábor v Mirošovicích 2011 – podrobnosti naleznete ZDE
  – další informace ZDE
  – fotografie 1.turnus ZDE

   ARCHIV:
  • denní letní tábor v Mirošovicích 2010 – podrobnosti naleznete ZDE
                                                       – fotografie 1.turnus ZDE
                                                       – fotografie 2.turnus ZDE
  Dočasně zrušeno
 • krátkodobé hlídání dětí od 2 let v dopoledních hodinách s doprovodným programem – info naleznete ZDE,
      - klidná a přátelská atmosféra, rodinné a komorní prostředí, úzký kolektiv max. 5 dětí vhodný zvláště pro hůře přizpůsobivé děti
 • podporu a přípravu předškolních dětí pro školu dle individuálních potřeb,
  Celkový rozvoj osobnosti dítěte je komplexní záležitostí. Nutný je citlivý, pomalý, ale především individuální přístup k dítěti. Rozvoji individuality každého jednotlivého dítěte napomáhá často práce ve dvojici s pedagogem, v menším kolektivu, tedy taková, kterou nelze z provozních ani časových důvodů dělat ve státních zařízeních pedagogického typu.
 • tématické večery, dílny, minikurzy, přednášky pro dospělé a seniory – info naleznete ZDE,
 • individuální doučování školou povinných dětí po dohodě a dle Vašich potřeb,
  Mimo standardní pedagogickou sféru lze připravit jednotlivé úkoly, témata i pracovní činnosti přesně pro jednotlivé věkové kategorie dětí a přizpůsobit se i individuálnímu tempu a schopnostem dětí, event. řešit problémy nebo se cíleně zaměřit na podporu váznoucích schopností.
 • aj.

Naše firma má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti u pojišťovny Kooperativa.

S přihlášením a případnými dotazy se na nás můžete obrátit telefonicky, SMS nebo emailem (731 115 116, ghora@centrum.cz).

Podrobné informace a ceníky naleznete v dohledné době na: http://4Rmirosovice.wz.cz/

Důležité upozornění:

Od 1. 9. 2011 na dobu neurčitou
bude zařízení nabízet pouze služby:
 • SOLNÁ JESKYNĚ - pronájmy pro mateřské školky, školy a rodinná či mateřská centra v dopoledních hodinách,
 • příjem oprav šperků,
 • volnočasové kroužky,
 • denní letní tábory,
 • doučování školou povinných dětí
 • služby pí. Mirky Durákové:
Těšíme se na Vás!
PhDr. Gabriela Strýčková, Ph.D.
poslední aktualizace 02.8.2012